Mostreig ràster de dades discretes i contínues

Quan passeu d’una mida de cel·la de 5 metres a una mida de cel·la de 10 metres, la mida de la cel·la canvia a la quadrícula de ràster de sortida. Quan es converteixen dades ràster entre diferents sistemes de coordenades, els centres cel·lulars no coincideixen.

En ambdós casos, cal un mètode de mostreig per especificar com es formarà la malla de sortida. Tanmateix, decidir quin mètode de mostreig utilitzar no sempre és fàcil perquè hi ha diverses maneres de tornar a calcular els valors de les cel·les.

Mètodes de mostreig en SIG

Esbossarem quina tècnica de mostreig és adequada per a determinats escenaris. També parlarem de com fem servir aquestes tècniques de remuestreig en un entorn GIS. Hi ha quatre exemples habituals de quadrícules ràster en SIG.

  • veí més proper
  • bilineal
  • circumvolució cúbica
  • La majoria

1. Remostreig del veí més proper

Vídeo relacionado:
Conoce al autor, Michael Montero
Michael Montero

Michael Montero es especialista en Astronomía, cuenta con años de experiencia en observatorios y está especializado en avistamiento a media distancia. También ha preparado a algunos grupos de iniciados en astronomía. Una de sus aficiones más importantes es la observación de astros en la naturaleza, que practica cuando sus viajes y trabajo se lo permiten.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)